Trang chủ > Giới Thiệu > Làm việc tại HSA

Làm việc tại Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh (HSA)

Tham gia cơ quan Thành phố và Hạt San Francisco giúp 225,000 cư dân mỗi năm đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ về an ninh lương thực, sức khỏe, an toàn, giáo dục và chăm sóc hỗ trợ.

Nếu bạn muốn tham gia một trong những cơ quan dịch vụ con người hàng đầu của đất nước, hãy làm việc cho HSA. Chúng tôi luôn tìm kiếm các chuyên gia tận tâm để điều hành mọi khía cạnh của cơ quan chúng tôi - từ hơn 60 chương trình dịch vụ con người trong chúng tôi ba sở đến CNTT, tài chính, lập kế hoạch, điều tra và hoạt động.

Thêm về làm việc tại HSA

Liên lạc

E-mail hsa.womannel@sfgov.org hoặc gọi (415) 557-5561 để biết thêm thông tin về quy trình và yêu cầu tuyển dụng của HSA.

Truy cập sfgov.org để biết mô tả toàn diện về quy trình tuyển dụng của Thành phố San Francisco và Quận.

Ghé thăm HSA tại Linkedin.