Trang chủ > Liên lạc > Vị trí Trung tâm Dịch vụ SFHSA > 1650 Cơ quan hành chính nhiệm vụ

1650 Cơ quan hành chính nhiệm vụ

Các văn phòng hành chính HSA của chúng tôi vẫn đóng cửa trong khi chúng tôi làm cho chúng an toàn hơn cho bạn và nhân viên của chúng tôi.

Cho đến khi chúng tôi mở lại hoàn toàn, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng nhu cầu dịch vụ của bạn qua điện thoại. 

Về địa điểm này

Liên hệ với các văn phòng hành chính của chúng tôi tại địa điểm này qua điện thoại 

Giờ Mở Cửa

Gọi cho văn phòng của chúng tôi Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 sáng - 5:00 chiều 

 

Dịch vụ có sẵn tại địa điểm này

Bộ khuyết tật và dịch vụ lão hóa (DAS)

DAS cung cấp các chương trình phục vụ và bảo vệ người cao niên và người lớn bị khuyết tật.

Tìm hiểu thêm
Trẻ em chơi trong một trung tâm chăm sóc trẻ em

Chăm sóc và giáo dục sớm

Văn phòng Giáo dục và Chăm sóc Sớm của HSA (OECE) giúp bạn tìm dịch vụ chăm sóc và giáo dục trẻ chất lượng cao, chi phí thấp.

Tìm hiểu thêm