Hành động nhanh chóng để bảo vệ lợi ích EBT của bạn và báo cáo các hành vi lừa đảo và trộm cắp

 • Thay đổi mã PIN EBT của bạn hàng tháng bằng cách gọi(877) 328-9677 (24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần) Tốt nhất bạn nên đổi mã PIN vào ngày trước khi khoản thanh toán hàng tháng được thêm vào thẻ của bạn.  Để tìm ngày thanh toán hàng tháng của bạn, hãy xem chữ số cuối cùng của số hồ sơ bên dưới tên của bạn trên thẻ EBT.
 • Kiểm tra số dư EBT của bạn hàng tuần bằng cách gọi(877) 328-9677 (24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần) Kiểm tra các khoản phí lạ. 
 • Che bàn phím khi nhập mã PIN bằng cách sử dụng bàn tay còn lại của bạn để che mã PIN của bạn khỏi người khác hoặc máy ảnh.
 • Không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân, số thẻ EBT hoặc mã PIN của bạn vì bất kỳ lý do gì. 

Cảnh giác với những trò gian lận để lấy thông tin cá nhân, số thẻ EBT và mã PIN của bạn.
KHÔNG trả lời các đề nghị bao gồm: 

 • “Điện thoại di động miễn phí của chính phủ” hoặc “thẻ quà tặng miễn phí”.   
 • Một “kế hoạch bảo vệ” từ một công ty nói rằng họ là một phần của chương trình của tiểu bang.  
 • Cảnh báo từ “những công dân có liên quan” về bảo mật thẻ EBT với một số để gọi có vẻ chính thức.
 • Tin nhắn văn bản hoặc email yêu cầu thông tin EBT cá nhân của bạn.

Báo cáo lừa đảo hoặc trộm cắp EBT và yêu cầu hoàn trả

 • Báo cáo thẻ EBT bị mất hoặc bị đánh cắp: Gọi số(877) 328-9677 (24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần) để thay thế thẻ.
 • Xin trả nợ:  Gọi cho Chương trình đã cấp thẻ EBT của bạn trong vòng 10 ngày phạm tội để có đủ tư cách hoàn trả. 
  - CalFresh(415) 558-4700
  CalWORKs và Hỗ trợ tiền mặt cho người tị nạn (415) 557-5100
  - Chương trình hỗ trợ tiền mặt cho người nhập cư (CAPI) (415) 558-4700

  - Chương trình Hỗ trợ Người lớn của Quận (CAAP) (415) 558-2227 

Tìm hiểu thêm từ video và tờ rơi

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?