Sử dụng CalFresh

Nơi sử dụng thẻ EBT CalFresh

  • Cửa hàng tạp hóa:  Sử dụng bản đồ định vị để tìm một cửa hàng tạp hóa gần bạn chấp nhận thẻ EBT.
  • Bữa ăn tại nhà hàng: Một số nhà hàng chấp nhận thẻ EBT. Xem danh sách nhà hàng tham gia. Lưu ý: Một số người tham gia có thể không chấp nhận thẻ EBT tại thời điểm bạn đến thăm. Bạn có thể muốn kiểm tra với nhà hàng trước khi đến đó. 
  • Chợ nông sản: Mua sắm tại các thị trường chấp nhận thẻ EBT và cung cấp Trận đấu thị trường. Chương trình này phù hợp với mua thực phẩm của bạn tùy thuộc vào số tiền bạn chi tiêu. Xem bản đồ các thị trường tham gia và Video Đối sánh thị trường
  • EBT trực tuyến:  Gọi món Trực tuyến từ Amazon, Walmart và Safeway. 
  • Tã miễn phí: Dành cho các gia đình CalFresh, Medi-Cal và CalWORKs có con dưới ba tuổi.
  • Nhiều ưu đãi miễn phí hoặc giảm giá: Đối với bảo tàng, tiện ích, giao thông vận tải, tư vấn pháp lý và hơn thế nữa.

Quản lý và bảo vệ thẻ CalFresh EBT của bạn

Tại San Francisco, phúc lợi CalFresh được phân phối qua thẻ Chuyển khoản Phúc lợi Điện tử (EBT), còn được gọi là thẻ Golden State Advantage. Thẻ EBT được sử dụng giống như thẻ ghi nợ với mã PIN bốn chữ số và nó mang lại sự riêng tư khi mua hàng. 

  • Kiểm tra số dư LNTT của bạn: Gọi số (877)-328-9677
  • Báo cáo thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp: Gọi số (415) 558-4700 ngay.
  • Bảo vệ EBT của bạn: Luôn giữ bí mật mã PIN và số thẻ EBT của bạn. Nếu bạn nhận được một tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi điện thoại yêu cầu cung cấp số thẻ và mã PIN, hãy không cung cấp thông tin của bạn. Liên hệ ngay với chúng tôi tại (415) 558-4700
  • Mẹo hữu ích để giữ an toàn cho lợi ích của bạn: (1) Đổi PIN hàng tháng vào tuần cuối cùng của tháng; (2) kiểm tra số dư hàng tuần và báo cáo ngay cho chúng tôi mọi giao dịch mua trái phép; (3) che bàn phím khi nhập mã PIN.

Tìm hiểu thêm và xem video và tờ rơi của chúng tôi

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?