Nơi sử dụng thẻ EBT CalFresh

Quản lý và bảo vệ thẻ CalFresh EBT của bạn

Tại San Francisco, phúc lợi CalFresh được phân phối qua thẻ Chuyển khoản Phúc lợi Điện tử (EBT), còn được gọi là thẻ Golden State Advantage. Thẻ EBT được sử dụng giống như thẻ ghi nợ với mã PIN bốn chữ số và nó mang lại sự riêng tư khi mua hàng. 

  • Kiểm tra số dư LNTT của bạn: Gọi số (877)-328-9677
  • Báo cáo thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp:Gọi số  (415) 558-4700 ngay.
  • Bảo vệ EBT của bạn: Luôn giữ bí mật mã PIN và số thẻ EBT của bạn. Nếu bạn nhận được một tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi điện thoại yêu cầu cung cấp số thẻ và mã PIN, hãy không phảicung cấp thông tin của bạn. Liên hệ ngay với chúng tôi tại (415) 558-4700.