WIC được liên bang tài trợ và quản lý thông qua Bộ Y tế Công cộng San Francisco (DPH) để cung cấp các lợi ích có giá trị cho các gia đình có trẻ em, bao gồm:

 • Hỗ trợ thực phẩm: WIC cung cấp trung bình $ 62 mỗi người mỗi tháng để mua thực phẩm lành mạnh. Những người tham gia mang thai có thể nhận thêm $ 40 mỗi tháng trong phiếu mua hàng trái cây và rau EatSF.
 • Dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh: Các gia đình nhận được hỗ trợ về dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh bao gồm hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ miễn phí từ các chuyên gia tư vấn cho con bú, máy hút sữa và sữa bột cho trẻ sơ sinh.

WIC có sẵn cho những người nộp đơn sau đây dựa trên thu nhập:

 • Bà mẹ mang thai và mới sinh
 • Trẻ sơ sinh và trẻ em từ 0 đến 5 tuổi có nguy cơ dinh dưỡng
 • Cha, ông bà, người nhập cư và cha mẹ nuôi của trẻ nhỏ
 • Các gia đình có cha mẹ hoặc con cái nhận Medi-Cal, CalWORKs, hoặc CalFresh có thể tự động đủ điều kiện nhận WIC.

Cách đăng ký WIC

Quý vị có thể bắt đầu ứng dụng của bạn ngay bây giờ trực tuyến. DPH sẽ liên hệ với bạn để sắp xếp một cuộc hẹn. Cần hỗ trợ ứng dụng? Gọi (628) 217-6890.

Nhiều lợi ích hơn cho người nhận WIC

Với tư cách là người nhận WIC, bạn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp sức khỏe, việc làm và hàng trăm đô la thực phẩm mỗi tháng, bao gồm:

 • CalFresh: 
  • Hỗ trợ thực phẩm ngoài quyền lợi WIC của bạn. Dựa trên thu nhập hộ gia đình, phúc lợi CalFresh có thể cung cấp nhiều như $740 mỗi tháng cho một gia đình ba người và $939 cho một gia đình bốn người. 
  • Tã miễn phí cho các hộ gia đình có trẻ em dưới ba tuổi từ Ngân hàng tã giấy San Francisco. Tìm hiểu thêm.
 • Bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal, bao gồm các tùy chọn bảo hiểm khác nếu bạn không đủ điều kiện nhận Medi-Cal
 • Hỗ trợ việc làm của CalWORKS, bao gồm dịch vụ chăm sóc trẻ em, tã giấy miễn phí và các dịch vụ khác


Để biết thêm thông tin về WIC, tham quan Trang web DPH.

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?