Trang chủ > Các dịch vụ chúng tôi phục vụ > Sức khỏe + Thực phẩm > Y Tế > Chọn Chương trình Chăm sóc Sức khỏe Medi-Cal

Y TếChọn Chương trình Chăm sóc Sức khỏe Medi-Cal

Sau khi được chấp thuận cho Medi-Cal, quý vị sẽ nhận được hầu hết các quyền lợi Medi-Cal thông qua chương trình y tế. Tất cả các chương trình đều cung cấp các phúc lợi Sức khỏe Thiết yếu (EHB) giống nhau bao gồm:

  • Dịch vụ ngoại trú (ambulatory)
  • Các dịch vụ khẩn cấp
  • Nhập viện
  • Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh
  • Sức khỏe tâm thần và các dịch vụ rối loạn sử dụng chất, bao gồm điều trị sức khỏe hành vi
  • Thuốc Theo toa
  • Các chương trình như liệu pháp vật lý và nghề nghiệp và các thiết bị
  • Dịch vụ thí nghiệm
  • Các dịch vụ phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe và quản lý bệnh mãn tính
  • Dịch vụ trẻ em (nhi khoa), bao gồm chăm sóc răng miệng và thị lực.

Bảo hiểm nha khoa cũng được bao gồm. Xem  Danh sách nhà cung cấp và lợi ích nha khoa của Denti-Cal

Chọn một chương trình chăm sóc sức khỏe

Chọn một trong hai chương trình được cung cấp tại Quận San Francisco. Cả hai đều cung cấp EHB cộng với các dịch vụ khác. So sánh cả hai để bạn có thể chọn một phù hợp nhất với bạn và gia đình của bạn.Lưu ý:Chọn gói của bạn trong vòng 30 ngày. Nếu bạn không, tiểu bang sẽ chọn một cho bạn. 

Quý vị có thể đăng ký vào một kế hoạch theo một trong những cách sau:


Đảm bảo gia hạn bảo hiểm Medi-Cal của bạn mỗi năm. Tìm hiểu làm thế nào.