Ủy ban Tư vấn và Giám sát Quỹ Nhân phẩm (OAC) Chương trình nghị sự, Biên bản và Tài liệu hỗ trợ

Tháng Sáu 22, 2020

Hướng dẫn cuộc họp ảo

  • Tham gia cuộc họp thu phóng
    • ID cuộc họp: 993 3694 7253 | Mật khẩu: 345676
    • Quay số theo vị trí của bạn
    • Tham gia bởi SIP: 99336947253@zoomcrc.com
    • Tham gia bởi H.323: 162.255.37.11 (US West) | 162.255.36.11 (Đông Mỹ) | 115.114.131.7 (Ấn Độ Mumbai) | 115.114.115.7 (Ấn Độ Hyderabad) | 213.19.144.110 (EMEA) | 103.122.166.55 (Úc) | 209.9.211.110 (Hồng Kông SAR) | 64.211.144.160 (Brazil) | 69.174.57.160 (Canada) | 207.226.132.110 (Nhật Bản)
  • Tham gia bởi Skype for Business

Lịch trình sự kiện

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?