Cindy Kauffman

Deputy Director of Community Services, Department of Disability and Aging Services

Cindy Kauffman, Phó Giám đốc DAAS

Cindy Kauffman là Phó Giám đốc Dịch vụ Cộng đồng của Sở Người khuyết tật và Người cao tuổi (DAS) của Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh San Francisco. Với cương vị này, Cindy có quyền giám sát Văn phòng về Người cao tuổi, Quỹ Nhân phẩm, Hoạt động Chăm sóc Dài hạn bao gồm Quỹ Sống cộng đồng và Đơn vị Đảm bảo Chất lượng và Lâm sàng, Trung tâm Tiếp nhận và Nguồn lực, và Văn phòng Dịch vụ Cựu chiến binh Quận.   

Trong 20 năm qua, Cindy đã làm việc trong các dịch vụ xã hội, tư vấn và quản lý chương trình tập trung vào người lớn tuổi cũng như người lớn khuyết tật. Cô đã cung cấp các bài giảng giáo dục và đào tạo cho các chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cũng như làm việc với họ để xây dựng các đội mạnh. Trước khi gia nhập Đại lý, Cindy từng là Giám đốc điều hành của Viện về Người cao tuổi với nhiệm vụ nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lớn khi họ già đi bằng cách giúp họ duy trì sức khỏe, hạnh phúc, sự độc lập và tham gia vào cộng đồng. Cindy hoạt động tích cực trong cộng đồng và phục vụ trong nhiều ủy ban tập trung vào việc chăm sóc dài hạn và cải tiến chất lượng.

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?