Trang chủ > Giới thiệu > Câu chuyện của chúng tôi

Câu chuyện của chúng tôi Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh San Francisco

Cùng bạn trên hành trình cuộc sống

Chúng tôi là ai

SFHSA cung cấp nền tảng cho hai Sở Thành phố, mỗi Sở có một vai trò duy nhất trong việc hỗ trợ các San Franciscans. Chúng ta cùng nhau xây dựng hạnh phúc trong cộng đồng của mình bằng cách cung cấp các chương trình làm cho trẻ em và người lớn cảm thấy được kết nối, có giá trị và được hỗ trợ. Từ hỗ trợ tài chính đến dinh dưỡng, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, việc làm và các dịch vụ bảo vệ, các chuyên gia tận tâm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ cho tất cả những ai có nhu cầu. 

Kế hoạch Chiến lược SFHSA: 2022–2026

Chúng tôi rất vui được chia sẻ Kế hoạch Chiến lược của SFHSA, trong đó đề ra các mục tiêu và ưu tiên của Cơ quan chúng tôi trong năm năm tới.
Tìm hiểu thêm về Kế hoạch chiến lược và xem video của chúng tôi.

Tác động của chúng tôi

Mỗi năm, 2,400 chuyên gia được đào tạo của SFHSA kết nối hơn 225,000 tu sĩ San Phanxicô với hơn 60 dịch vụ thiết yếu. Chúng tôi cũng tài trợ cho quan hệ đối tác với hàng trăm nhà cung cấp dựa trên cộng đồng, những người chia sẻ sứ mệnh của chúng tôi và giúp mở rộng phạm vi tiếp cận của chúng tôi với cộng đồng.

SFHSA cung cấp các dịch vụ trực tiếp tại chín địa điểm trên toàn Thành phố và, trong một số trường hợp, tại nhà của mọi người. Chúng tôi liên tục đánh giá nhu cầu của cộng đồng, thiết kế các chương trình mới và ủng hộ các chính sách của tiểu bang và liên bang tốt hơn. Với ngân sách hàng năm hơn 1 tỷ đô la, chúng tôi cung cấp hàng chục chương trình được tài trợ công khai và hợp tác chặt chẽ với tất cả các cấp chính quyền để đạt được sứ mệnh của mình.

Cho phép chúng tôi giới thiệu lại bản thân

Xem video của chúng tôi và tìm hiểu thêm về bản sắc thương hiệu của chúng tôi

 

Bộ phận và Ban lãnh đạo của chúng tôi

Bộ Phúc lợi và Hỗ trợ Gia đình (BFS)

Các chương trình BFS thúc đẩy sức khỏe, dinh dưỡng, an toàn, an ninh tài chính và hơn thế nữa.

Tìm hiểu thêm

Bộ khuyết tật và dịch vụ lão hóa (DAS)

Các chương trình của DAS phục vụ và bảo vệ người lớn tuổi và người lớn bị khuyết tật.

Tìm hiểu thêm
Hình ảnh Lãnh đạo SFHSA

Lãnh đạo HSA

Gặp gỡ lãnh đạo Cơ quan và tìm hiểu thêm về vai trò, trách nhiệm và thành tích của họ.

Tìm hiểu thêm