Trang chủ > Giới thiệu > Tài nguyên cá nhân

Tài nguyên cá nhân

Thông báo về việc thực hành bảo mật

Thông báo về Thực hành Quyền riêng tư của HSA mô tả cách thông tin y tế về bạn có thể được sử dụng và tiết lộ, cũng như cách bạn có thể truy cập thông tin này.

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | 中文 | русский | Philippines | Tiếng Việt

Câu hỏi?

Liên lạc với Văn phòng bảo mật của HSA nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Điện Thoại: (844) 415-4905 or (415) 503-4908
Email: HSAPrivacyOffice@sfgov.org