Về địa điểm này

Trung tâm dịch vụ cộng đồng của gia đình và trẻ em có các văn phòng hành chính quản lý các dịch vụ hỗ trợ cho gia đình và trẻ em, bao gồm các dịch vụ gia đình, sự phụ thuộc của tòa án, vị trí và các dịch vụ bảo vệ trẻ em. Bạn cần một cuộc hẹn để đến thăm, nhưng sự giúp đỡ trong cùng ngày thường có thể được sắp xếp bằng cách gọi cho Duty Line.

Giờ

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 sáng - 5:00 chiều

Liên hệ

Nhiệm vụ: (415) 401-4398

Chi tiết cuộc hẹn

  • Bạn phải có một cuộc hẹn theo lịch trình để truy cập các dịch vụ ở đây.

Thông tin bổ sung

  • Dịch vụ dịch thuật có thể có sẵn. Gọi cho Duty Line để xác nhận trước chuyến thăm của bạn.
Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?