Trang chủ > Liên lạc > Địa Điểm > Trung tâm dịch vụ cộng đồng gia đình và trẻ em

3801 Thứ ba Trung tâm dịch vụ cộng đồng gia đình và trẻ em

Các văn phòng hành chính quản lý các dịch vụ hỗ trợ cho gia đình và trẻ em được đặt tại đây.

Về địa điểm này

Trung tâm dịch vụ cộng đồng của gia đình và trẻ em có các văn phòng hành chính quản lý các dịch vụ hỗ trợ cho gia đình và trẻ em, bao gồm các dịch vụ gia đình, sự phụ thuộc của tòa án, vị trí và các dịch vụ bảo vệ trẻ em. Bạn cần một cuộc hẹn để đến thăm, nhưng sự giúp đỡ trong cùng ngày thường có thể được sắp xếp bằng cách gọi cho Duty Line.

Giờ

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 sáng - 5:00 chiều

Liên hệ

Nhiệm vụ: (415) 401-4398

Chi tiết cuộc hẹn

  • Bạn phải có một cuộc hẹn theo lịch trình để truy cập các dịch vụ ở đây.

Thông tin bổ sung

  • Dịch vụ dịch thuật có thể có sẵn. Gọi cho Duty Line để xác nhận trước chuyến thăm của bạn.

Dịch vụ có sẵn tại địa điểm này

Cô gái đang chơi

Chăm sóc trẻ em + Dịch vụ gia đình

Tìm hiểu về cách chăm sóc trẻ em của chúng tôi, sớm giáo dục và các chương trình khác để giúp trẻ con chóng phát triển và lành mạnh.

Tìm hiểu thêm
Người phụ nữ chơi với con

Dịch vụ gia đình cho khách hàng FCS

FCS cung cấp một loạt các dịch vụ cho các gia đình để giúp họ duy trì một ngôi nhà an toàn cho con cái họ.

Tìm hiểu thêm