Chương trình đồng hành cao cấp

Bạn có phải là người lớn tuổi muốn giúp đỡ người khác trong các hoạt động hàng ngày và giao tiếp xã hội không? Chương trình Người đồng hành cao niên cung cấp cho các tình nguyện viên một khoản chi tiêu nhỏ để thăm và hỗ trợ người lớn tuổi ở nhà làm việc nhà và mua sắm hàng tạp hóa, cung cấp tương tác xã hội trực tiếp và hỗ trợ đưa đón đến các cuộc hẹn khám bệnh và các cuộc hẹn khác. Tình nguyện cũng sẽ củng cố giá trị bản thân của bạn, duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần tỉnh táo, và làm phong phú thêm các mối quan hệ xã hội của bạn; 

Ai đủ điều kiện: Tình nguyện viên phải là người lớn tuổi có thu nhập thấp đến trung bình. 

Liên Hệ: Đường dây giới thiệu và tiếp nhận dịch vụ cho người khuyết tật và người cao tuổi tại (415) 355-6700 để biết thêm thông tin chi tiết.