Sức khỏe + Thực phẩm CalFresh

Các cá nhân và hộ gia đình có thu nhập thấp có thể sử dụng thẻ EBT CalFresh để mua thực phẩm tại các cửa hàng thực phẩm bán lẻ, cửa hàng tạp hóa, chợ nông sản và một số nhà hàng. 
中文 | Español | русский | Tiếng Việt | Tagalog | English

Phụ nữ mua quả óc chó

Kiểm tra tư cách của bạn

Tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện cho CalFresh trước khi đăng ký.

Tìm hiểu thêm
Cửa hàng tạp hóa Mua sắm với EBT

Đăng ký CalFresh

Tìm hiểu cách đăng ký CalFresh và sẵn sàng bắt đầu sử dụng các lợi ích của bạn.

Tìm hiểu thêm
Một người cha mua sắm sản phẩm tại chợ nông sản với con trai mình.

Sử dụng CalFresh

Tìm hiểu cách thức và nơi sử dụng các lợi ích CalFresh của bạn để mua thực phẩm và đồ tạp hóa.

Tìm hiểu thêm
Mua sắm bằng thẻ EBT

Giữ CalFresh

Tìm hiểu cách giữ cho lợi ích của bạn hoạt động và duy trì tài khoản của bạn.

Tìm hiểu thêm

Các lợi ích có sẵn khác

 Ngoài CalFresh, bạn cũng có thể đăng ký các dịch vụ HSA khác. Chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thành đơn đăng ký của mình cho:  

 

Dịch vụ miễn phí + giảm giá

Tận dụng các dịch vụ giải trí, vận chuyển, thực phẩm và pháp lý miễn phí hoặc giá cả phải chăng dành cho người nhận HSA.

Xem dịch vụ

Tài nguyên Đối tác Cộng đồng

Sử dụng các tờ rơi, tài liệu phát tay và hội thảo trên web của SFHSA để quảng bá về các quyền lợi của CalFresh và cách đăng ký chúng.

Xem tài nguyên

Liên Hệ

Quý vị cần lưu ý: Nên đeo khẩu trang nhưng không bắt buộc khi đến các Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi để bảo vệ nhân viên, khách hàng và cộng đồng của chúng tôi.

  • Đặt câu hỏi hoặc báo cáo thẻ EBT bị mất hoặc bị đánh cắp: Gọi (415) 558-4700, trong giờ làm việc, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ thực phẩm@sfgov.org
  • Kiểm tra số dư EBT của bạn qua điện thoại: Gọi số 1-877-328-9677 và nhập số EBT 16 chữ số của bạn.  
  • Kiểm tra số dư EBT của bạn trực tuyến: Tải xuống miễn phí EBT tươi ứng dụng cho iPhone và Android.