Cách sử dụng thẻ EBT CalFresh của bạn

Tại San Francisco, phúc lợi CalFresh được phân phối qua thẻ Chuyển khoản Phúc lợi Điện tử (EBT), còn được gọi là thẻ Golden State Advantage. Thẻ EBT được sử dụng giống như thẻ ghi nợ với mã PIN bốn chữ số và nó mang lại sự riêng tư khi mua hàng. 

  • Báo cáo thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp: Gọi số (415) 558-4700 ngay.
  • Kiểm tra số dư LNTT của bạn: Gọi số (877)-328-9677 hoặc tải xuống miễn phí Nhà cung cấp ứng dụng vào điện thoại thông minh của bạn để kiểm tra trực tuyến. 
  • Bảo vệ EBT của bạn: Luôn giữ bí mật mã PIN và số thẻ EBT của bạn. Nếu bạn nhận được một tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi điện thoại yêu cầu cung cấp số thẻ và mã PIN, hãy không phải cung cấp thông tin của bạn. Liên hệ ngay với chúng tôi tại (415) 558-4700.

Nơi sử dụng thẻ EBT CalFresh