Trang chủ > Các dịch vụ chúng tôi phục vụ > Việc làm + Tiền > Các Chương trình Hỗ trợ Người lớn của Quận (CAAP)

Các Chương trình Hỗ trợ Người lớn của Quận (CAAP)

CAAP cung cấp dịch vụ hỗ trợ tiền mặt và việc làm cho những người lớn có thu nhập thấp không có con cái phụ thuộc và những người nhập cư đủ tiêu chuẩn.
中文 | Español русский Tiếng Việt | Filipino | English

Máy ATM

Lợi ích CAAP

CAAP cung cấp tới 619 đô la một tháng và các lợi ích khác cho các dịch vụ bao gồm đào tạo và sắp xếp việc làm, vượt qua MUNI miễn phí và tư vấn.

Tìm hiểu thêm
Đánh giá ứng dụng tại 1235 Mission Street

Áp dụng cho CAAP

Tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện, các tài liệu bạn cần cung cấp và cách đăng ký trong giai đoạn này.

Tìm hiểu thêm

Liên Hệ

Quý vị cần lưu ý: Mặt nạ là bắt buộc khi đến thăm các Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi để bảo vệ nhân viên, khách hàng và cộng đồng của chúng tôi,

Để thay đổi quy trình đăng ký CAAP, Hãy truy cập Áp dụng cho CAAP

Để biết thêm thông tin, cuộc gọi (415) 558-CAAP (415-558-2227) hoặc fax (415) 558 4104.