Tất cả thông báo

1,975 người dân California – bao gồm cả những người từng là thanh niên nuôi dưỡng và phụ nữ mang thai – sẽ nhận được từ $600-$1,200 mỗi tháng.

Bộ Giáo dục Mầm non (DEC) là sản phẩm của sự hợp nhất giữa Văn phòng Giáo dục và Chăm sóc Sớm (OECE) và First 5 San Francisco.

Nguồn tài trợ cung cấp 290 căn nhà giá cả phải chăng cho cư dân bao gồm các gia đình, trước đây là những người vô gia cư, người lớn tuổi và người lớn khuyết tật. 

"Các thành viên cộng đồng cần biết rằng các chương trình y tế, thực phẩm và nhà ở là an toàn để sử dụng và không thể được xem xét trong cuộc kiểm tra phí công."

Chương trình mở rộng khả năng đủ điều kiện tham gia chương trình Ngân hàng tã giấy của Thành phố từ các hộ gia đình CalWORKs và CalFresh cho những người nhận Medi-Cal. 

$ 60 Mức tăng hàng triệu một năm sẽ ứng trước việc tăng lương, tăng phúc lợi và cải thiện điều kiện làm việc cho hơn 2,000 nhà giáo dục sớm.

Chương trình giúp người thuê trang trải tiền thuê nhà và các tiện ích chưa thanh toán nếu họ gặp khó khăn về tài chính trong thời kỳ đại dịch.

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?