Trang chủ > Giới thiệu > Ủy ban cũng Uỷ viên

Ủy ban cũng Uỷ viên

Mỗi trong ba Phòng của Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh - Bộ Phúc lợi và Hỗ trợ Gia đìnhthe the Department of Aging and Adult ServicesVăn phòng Chăm sóc và Giáo dục sớm - được giám sát bởi một Ủy ban hoặc Ủy ban giúp đảm bảo rằng các hoạt động của bộ phận phù hợp với sứ mệnh của Cơ quan nhằm thúc đẩy hạnh phúc và tự túc giữa các cá nhân, gia đình và cộng đồng ở San Francisco, cũng như các giá trị và mục tiêu của Thành phố.   

Ngoại thất 170 Otis

Ủy ban dịch vụ con người

Ủy ban này giám sát các mục tiêu, kế hoạch và chương trình của chúng tôi liên quan đến các dịch vụ của con người.

Tìm hiểu thêm

Ủy ban dịch vụ người khuyết tật và người già

Ủy ban này giám sát các dịch vụ của chúng tôi liên quan đến người già và người lớn bị khuyết tật.

Tìm hiểu thêm

Ủy ban tư vấn công dân OECE

Ủy ban Cố vấn Công dân của Văn phòng Chăm sóc và Giáo dục Sớm

Tìm hiểu thêm

Các Ủy ban và Hội đồng của Cục Người khuyết tật và Dịch vụ Người cao tuổi (DAS)

Ủy ban tư vấn và giám sát quỹ nhân phẩm

Ủy ban Tư vấn và Giám sát Quỹ Nhân phẩm (OAC) tư vấn cho Bộ quản lý Quỹ Nhân phẩm.

Tìm hiểu thêm

Hội đồng tư vấn cho Ủy ban dịch vụ người khuyết tật và người già

Tư vấn cho Ủy ban Dịch vụ Người khuyết tật và Lão hóa về nhu cầu của người già và người lớn bị khuyết tật.

Tìm hiểu thêm

Hội đồng điều phối chăm sóc dài hạn (LTCCC)

LTCCC tư vấn cho Thị trưởng và Thành phố về các vấn đề chính sách, lập kế hoạch và cung cấp dịch vụ để thúc đẩy một hệ thống chăm sóc dài hạn tích hợp và dễ tiếp cận.

Tìm hiểu thêm

Nhóm làm việc triển khai SF thân thiện với người khuyết tật và tuổi tác

Nhóm làm việc này giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động thân thiện với lứa tuổi và người khuyết tật để làm cho thành phố của chúng ta có thể truy cập và bao gồm tất cả cư dân.

Tìm hiểu thêm