CalFreshĐăng ký CalFresh

1

Chuẩn bị nộp hồ sơ

Xem phần Kiểm tra điều kiện của bạntrang cho các yêu cầu trình độ  

2

Cách nộp đơn

Tài liệu cần thiết: Xem  giấy tờ xác minh bạn sẽ cần cung cấp

3

Sau khi quý vị nộp đơn

 • Được phỏng vấn.
  Một cuộc phỏng vấn trực tiếp và chữ ký bằng văn bản có thể được miễn trong đơn đăng ký của bạn trong COVID-19.
  Chúng tôi sẽ hoàn tất quy trình qua điện thoại, thư từ hoặc phương tiện điện tử bất cứ khi nào có thể.  
 • Nhận được sự chấp thuận hoặc từ chối đơn đăng ký của bạn trong vòng 30 ngày qua đường bưu điện.
  • Cần hỗ trợ thực phẩm ngay lập tức sau khi nộp đơn đăng ký của bạn? 
   Gọi số (415) 558-4700 để yêu cầu Dịch vụ Nhanh trong vòng ba ngày nếu bạn đang gặp phải tình trạng thiếu thu nhập, nguồn lực hoặc chi phí nhà ở quá cao.   
 • Nhận thẻ EBT của bạn qua đường bưu điện trong một tuần sau khi được chấp thuận.
  Mã PIN thẻ của bạn có thể đến trong một phong bì riêng. Nhận thẻ có sẵn cho những người không có quyền truy cập vào thư hoặc điện thoại ổn định.
 • Không đồng ý với một quyết định hoặc số tiền lợi ích? Liên hệ chúng tôi. 
  Bạn có thể gửi kháng nghị bằng cách gọi điện  (800) 952-5253, hoặc bằng cách gửi thư tới Đơn vị khiếu nại, PO Box 7988, San Francisco CA 94120.