Về địa điểm này

Xin lưu ý: Nên đeo mặt nạ nhưng không bắt buộc khi đến các Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi. 

Giờ

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 sáng - 5:00 chiều

Dịch vụ tại Vị trí này

Chi tiết cuộc hẹn

  • Bạn không cần một cuộc hẹn để truy cập các dịch vụ ở đây - du khách đi bộ được chào đón.
  • Bạn có tùy chọn lên lịch một cuộc hẹn cho một số dịch vụ bằng cách gọi một trong những số trên.

Thông tin bổ sung

  • Dịch vụ dịch thuật được cung cấp theo yêu cầu.

 

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?