Trang chủ > Liên lạc > Địa Điểm > Trung tâm dịch vụ truyền giáo 1235

Trung tâm dịch vụ truyền giáo 1235

Đây là vị trí dịch vụ chính của chúng tôi cho CalFreshCác Chương trình Hỗ trợ Người lớn của Quận (CAAP). Bạn cũng có thể truy cập Y Tế lợi ích ở đây.

Về địa điểm này

Xin lưu ý: Nên đeo mặt nạ nhưng không bắt buộc khi đến các Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi. 

Giờ

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 sáng - 5:00 chiều

Dịch vụ tại Vị trí này

Chi tiết cuộc hẹn

  • Bạn không cần một cuộc hẹn để truy cập các dịch vụ ở đây - du khách đi bộ được chào đón.
  • Bạn có tùy chọn lên lịch một cuộc hẹn cho một số dịch vụ bằng cách gọi một trong những số trên.

Thông tin bổ sung

  • Dịch vụ dịch thuật được cung cấp theo yêu cầu.