Trang chủ > Các dịch vụ chúng tôi phục vụ

Các dịch vụ chúng tôi phục vụ

Chúng tôi giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng tiếp cận các dịch vụ và lợi ích công cộng tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của họ. 

Người bán cam

Sức khỏe + Thực phẩm

Tìm cách truy cập vào thực phẩm, bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác để sống trong một cuộc sống lành mạnh.

Tìm hiểu thêm
Vào đào tạo nghề

Việc làm + Tiền

Nhận trợ giúp tìm việc với đào tạo và hỗ trợ tài chính, cộng với các dịch vụ hỗ trợ khác.

Tìm hiểu thêm
Mẹ và các con

Bảo vệ + An toàn

Truy cập các dịch vụ bảo vệ cho người lớn, người cao niên và trẻ em khuyến khích sự ổn định và an toàn của gia đình.

Tìm hiểu thêm
Giáo viên mầm non và trẻ em

Chăm sóc trẻ em + Dịch vụ gia đình

Tìm hiểu về cách chăm sóc trẻ em của chúng tôi, sớm giáo dục và các chương trình khác để giúp trẻ con chóng phát triển và lành mạnh.

Tìm hiểu thêm

Nhà ở + nơi trú ẩn

Nhận thông tin về nhà cửa ở ngắn hạn và dài hạn.

Tìm hiểu thêm
Gia đình nhập cư ở trường mầm non

Người nhập cư + Quyền lợi

Nhận trợ giúp áp dụng cho các lợi ích công cộng có sẵn cho người nhập cư.

Tìm hiểu thêm

Dành cho người già, cựu chiến binh và người lớn bị khuyết tật

Phụ nữ lớn tuổi trong hồ bơi

Truy cập + Trao quyền

Tìm tài nguyên để đảm bảo bạn nhận được các lợi ích và dịch vụ mà bạn được hưởng.

Tìm hiểu thêm
Người chăm sóc với người nhận trên băng ghế công viên

Chăm sóc + Hỗ trợ

Tìm dịch vụ chăm sóc tại nhà và các hỗ trợ khác cho người cao niên, người khuyết tật và những người khác có nhu cầu.

Tìm hiểu thêm

Kết nối + Cộng đồng

Luôn kết nối với cộng đồng của bạn thông qua công nghệ, giao thông vận tải và các chương trình để phòng ngừa sự cô lập.

Tìm hiểu thêm
 

Địa điểm + Liên hệ

Bạn có thể truy cập dịch vụ của chúng tôi tại hơn mười địa điểm trên toàn thành phố. Để biết thêm thông tin về các trung tâm dịch vụ của chúng tôi, hãy truy cập của chúng tôi Địa Điểm .

Đối với các câu hỏi chung về các chương trình và dịch vụ HSA, bạn có thể gọi số điện thoại chính của chúng tôi tại (415) 557-5000.
Nếu bạn muốn liên hệ với một bộ phận hoặc chương trình cụ thể, bạn có thể tìm thêm thông tin về chúng tôi Liên Hệ .